Przejdź do treści

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego – semestr letni 2023/2024

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia i jednolitych magisterskich rozpocznie się w dniu 9 lutego o godzinie 18:00. Zakończenie rejestracji nastąpi w dniu 17 lutego 2024 roku o godzinie 23:59.

Plan zajęć dostępny jest w zakładce Studenci –> Plan zajęć

WAŻNE!!!  Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb , student potwierdza zapoznanie się z: Regulaminem SWF oraz Zasadami zaliczania przedmiotu

31 stycznia 2024