Przejdź do treści

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego – semestr zimowy 2023/2024

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia i jednolitych magisterskich rozpocznie się w dniu 22 września o godzinie 20:00. Zakończenie rejestracji nastąpi w dniu 30 września 2023 roku o godzinie 23:59.

Plan zajęć dostępny jest w zakładce Studenci –> Plan zajęć

WAŻNE!!!  Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb , student potwierdza zapoznanie się z: Regulaminem SWF oraz Zasadami zaliczania przedmiotu

18 września 2023