Rejestracja na zajęcia wf - semestr zimowy 2022/2023

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia i jednolitych magisterskich rozpocznie się w dniu 23 września o godzinie 18:00 i potrwa do 8 października do godz. 18:00.

Opłata za warunek za zajęcia wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

Opłaty za powtarzanie zajęć wychowania fizycznego określone są w par. 7, pkt. 8. Informujemy, że wszelkie formalności dot. warunku załatwia się w macierzystym dziekanacie Studenta. Student przed rejestracją na zajęcia wychowania fizycznego powinien złożyć prośbę do Studium Wychowania Fizycznego o udostępnienie mu rejestracji na zajęcia. Czytaj dalej »

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach