Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 Read more »

Zmiana dyżuru Kierownika SWF w okresie letnim

W okresie letnim od dnia 27 czerwca do 30 sierpnia kierownik SWF mgr Artur Konior nie przyjmuje interesantów w Studium Wychowania Fizycznego.

Zmiana godziny dyżuru mgr Barbary Głasek 5 lipca

W dniu 5 lipca dyżur mgr Barbary Głasek odbędzie się w godz. 10.00-10.45

Dyżur Kierownika SWF

W dniu 17 czerwca dyżur Kierownika SWF mgra Artura Koniora odbywać się będzie w godz. 12.00-13.00

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

od 2 czerwca do 24 czerwca 2016 r.

wśród Studentów zostanie przeprowadzona ankieta ocen zajęć dydaktycznych SWF.

Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety w formie elektronicznej dostępnej po zalogowaniu do systemu USOS.

Pragniemy nadmienić, że Państwa uwagi mogą mieć wpływ na poprawienie jakości prowadzonych zajęć.

mgr Artur Konior

Kierownik SWF

Wpisy do indeksów w semestrze letnim 2015/2016

Informujemy, że wpisy do indeksów w semestrze letnim 2015/2016 będą udzielane przez mgra Artura Koniora i mgr Barbarę Głasek w Studium Wychowania Fizycznego w pokoju 0407, bud. 4 (ul. Wóycickiego 1/3). Niżej podajemy dni i godziny, w których instruktorzy będą dostępni.

mgr Barbara Głasek Read more »

Zmiana dyżuru Kierownika SWF

Od dnia 12 maja dyżur kierownika SWF mgra Artura Koniora będzie się odbywać w piątki w godz. 11.30-12.30. W związku z Turniejem Sportowym UKSW dyżur kierownika SWF w dniu 20 maja zostaje odwołany

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach