DLA STUDENTÓW

Informujemy, że podania w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznanie) z zajęć wychowania fizycznego zrealizowanych na innej uczelni lub na UKSW w latach poprzednich (na innym kierunku) są składane bezpośrednio w Dziekanatach bez wnoszenia o opinię do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020/2021

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

28-30 września 2020

- WNHS, WPK, WMP 28 września 2020
- WPiA, WFCh, WSE 29 września 2020
- WBNS, WNP, WSR, WNH, WMCM 30 września 2020
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych 2 października 2020
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2020

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2020

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 12 października 2020 (wolny od zajęć dyd.)

Ostatni dzień zajęć I trymestru

9 grudnia 2020

Sesja egzaminacyjna I trymestru

10-22 grudnia 2020

Opłatek uniwersytecki

17 grudnia 2020

Przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 - 6 stycznia 2021

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2021

Sesja poprawkowa I trymestru

18-27 stycznia 2021

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

1 lutego 2021

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 2 lutego 2021
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 2 - 12 lutego 2021
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 15 - 19 lutego 2021

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 12 lutego 2021
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 22 lutego 2021
Sesja poprawkowa semestru zimowego 1 marca - 10 marca 2021

Ostatni dzień zajęć II trymestru

23 marca 2021

Sesja egzaminacyjna II trymestru

24 marca - 31 marca 2021

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

7 kwietnia 2021

Sesja poprawkowa II trymestru

19-26 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021
Promocje doktorskie i habilitacyjne 20 maja 2021
Święto UKSW 28 maja 2021 (wolny od zajęć dyd.)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15 czerwca 2021

Ostatni dzień zajęć III trymestru

16 czerwca 2021

Sesja egzaminacyjna 16-30 czerwca 2021
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2021
Sesja poprawkowa semestru letniego 13-22 września 2021

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

Ilekroć jest mowa o studiach stacjonarnych, należ przez to rozumieć uczestników zajęć na
studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich stacjonarnych i w Szkole Doktorskiej.

1) 11.12.2020 r. (piatek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
środowego;
2) 17.12.2020 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
środowego;
3) 09.06.2021 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg.
planu piątkowego;
4) 15.06.2021 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
czwartkowego.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach