Rejestracja na zajęcia wf - semestr letni 2020/2021

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 12 lutego 2021 roku o godz.  00:00 i potrwa do dnia 20 lutego 2021 roku do godz. 23:59. Semestr letni według kalendarza uczelnianego rozpoczyna się 22 lutego.

Ważna informacja!!! Zajęcia wychowania fizycznego na Wydziale Medycznym prowadzone są na I roku studiów


W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia wychowania fizycznego realizowane są metodami i technikami na odległość.

Więcej szczegółów dotyczących zajęć i rejestracji -->> Czytaj tutaj


Student, rejestrując się na zajęcia z wychowania fizycznego, jednocześnie zostaje połączony z platformą Moodle (https://e.uksw.edu.pl), za pomocą której będą realizowane zajęcia. Wszystkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu zostaną przesłane za pomocą platformy Moodle.

Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb, student jednocześnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem SWF oraz Zasadami zaliczania przedmiotu

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach