Zasady zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze zimowym 2020/2021 w trybie on-line

Terminy przesyłania raportów aktywności i prac zaliczeniowych:

  1. Raporty aktywności należy przesłać za pomocą platformy Moodle w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2021 r.
  2. Prace zaliczeniowe (3 prezentacje PowerPoint) należy przesłać za pomocą platformy Moodle w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r.
  3. Wszystkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne są na bieżąco zamieszczane na platformie Moodle. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji na platformie.
Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach