Rejestracja na zajęcia wf - semestr zimowy 2020/2021

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 25 września 2020 roku o godz. 7.00 i potrwa do dnia 2 października do godz. 12:00.


W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 przedmiot wychowanie fizyczne będzie realizowane w systemie on-line.


Student, rejestrując się na zajęcia z wychowania fizycznego, jednocześnie zostaje połączony z platformą Moodle (https://e.uksw.edu.pl), za pomocą której będą realizowane zajęcia. Wszystkie informacje dotyczące realizacji przedmiotu zostaną przesłane za pomocą platformy Moodle.

Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb, student jednocześnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem SWF oraz Zasadami zaliczania przedmiotu
 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach