Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z §7 pkt. 8 w Zarządzeniu Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie do pobrania tutaj

Informujemy, że wszelkie formalności związazne z warunkiem załatwia się w macierzystym Dziekanacie studenta.