Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego

Studenci, którym nie udało się zaliczyć przedmiotu w terminie będą  mieli możliwość zaliczenia w formie zdalnej. Wszystkie informacje  dotyczące formy zaliczenia zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia  za pomocą poczty elektronicznej.

Z poważaniem
Artur Konior
 Kierownik SWF UKSW
 a.konior@uksw.edu.pl
 tel. 22 569 96 34
Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach