Archiwum - Wrz 2020

Data
 • Wszystko
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

wrzesień 30th

Jak uzyskać dostęp do platformy elearningowej?

 • należy wpisać do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login
 • z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
 • wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOSweb
 • jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)

wrzesień 23rd

Rejestracja na zajęcia wf - semestr zimowy 2020/2021

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 25 września 2020 roku o godz. 7.00 i potrwa do dnia 2 października do godz. 12:00.


W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 przedmiot wychowanie fizyczne będzie realizowane w systemie on-line. Czytaj dalej »

Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z §7 pkt. 8 w Zarządzeniu Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2020/2021.