DLA STUDENTÓW

Informujemy, że podania w sprawie przeniesienia osiągnięć (uznanie) z zajęć wychowania fizycznego zrealizowanych na innej uczelni lub na UKSW w latach poprzednich (na innym kierunku) są składane bezpośrednio w Dziekanatach bez wnoszenia o opinię do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022/2023

 

Semestr zimowy 2022/2023

 

Sesja poprawkowa semestru letniego r.a. 2021/2022 5-21 września 2022
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku st. stac.
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:
28 -30 września 2022
– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh
– WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM, WNP
28 września 2022
29 września 2022
30 września 2022
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej
3 października 2022
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 7 października 2022
(wolny od zajęć dyd.)
zajęcia dyd. na studiach stac.
wg. planu piątkowego
31 października 2022
(pon. -> pt.)
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
9 listopada 2022
(środa -> piątek)
Śródsemestralna sesja egzam. w trakcie
zajęć dydaktycznych**
12-16 grudnia 2022
Opłatek uniwersytecki 15 grudnia 2022
Przerwa świąteczna 23 grudnia 2022
– 1 stycznia 2023
zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego
5 stycznia 2023
(czw. -> piątek)
Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych
27 stycznia 2023
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 30 stycznia 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych *** 30 stycznia – 12 lutego 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych wg planów zajęć st. nst.
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 13 – 19 lutego 2023

 

Semestr letni 2022/2023

 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych wg planów studiów nst.
Pierwszy dzień zajęć na studiach stac. 20 lutego 2023
Sesja poprawkowa semestru zimowego od 27 lutego
do 12 marca 2023
Przerwa świąteczna**** 5-11 kwietnia 2023
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stac. 2 maja 2023
(wtorek)
Promocje doktorskie i habilitacyjne 26 maja 2023
Msza Św. z okazji Święta UKSW 28 maja 2023
Święto UKSW 29 maja 2023
(wolny na st. stac.)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stac. 9 czerwca 2023
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 19 czerwca 2023
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 20 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach stac.*** 20 – 30 czerwca 2023
Sesja egzaminacyjna na studiach niestac. wg planów, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023
Sesja poprawkowa semestru letniego 4 – 22 września 2023

 

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach