DLA STUDENTÓW

Harmonogram roku akademickiego 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich:                        28-30 września 2016

WNHiS i WPK                                                                                                    28 września 2016
WPiA i WFCh                                                                                                     29  września 2016
WBNS, WNP, WSR i WNH                                                                              30  września 2016
Pierwszy dzień zajęć oraz Dzień Organizacyjny
na st. stacjonarnych 1 roku I stopnia na WMP                                            26 września 2016
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych                                            23 września 2016
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych                                                 3 października 2016
Uroczysta inauguracja roku akademickiego                                             07 października 2016 (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                        31 października 2016
Opłatek uniwersytecki                                                                                     15 grudnia 2016
Przerwa świąteczna                                                                                         23 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017
Ostatni dzień zajęć w sem.zimowym na st. stacjonarnych                       30 stycznia 2017
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych                                      31 stycznia do 10 lutego 2017
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych                                      od 13 do 17 lutego 2017

SEMESTR LETNI
Zajęcia na studiach niestacjonarnych                                                          17 lutego 2017 (według planów)
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                        20 lutego 2017
Sesja poprawkowa semestru zimowego                                                     27 lutego do 10 marca 2017
Przerwa świąteczna                                                                                          12 do 18 kwietnia 2017
Dzień wolny od zajęć                                                                                         2 maja 2017
Święto UKSW oraz promocje doktorskie i habilitacyjne*                           29 maja 2017 (wolny od zajęć)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć                                                                    16 czerwca 2017
Ostatni dzień zajęć na studiach stacjonarnych                                           19 czerwca 2017
Sesja egzaminacyjna                                                                                       20 do 30 czerwca 2017
Sesja poprawkowa semestru letniego                                                         4 do 17 września 2017

10 listopada 2016 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na st.stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
21 grudnia 2016 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne na st.stacjonarnych odbędą się wg planu piątkowego.
 


Uroczystość Święta UKSW poprzedzi Msza Święta w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w dn. 28 maja o godz. 9.00

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach