Terminy spotkań organizacyjnych dla studentów zapisanych na zajęcia wychowania fizycznego

Zajęcia w salach rozpoczynają się od 10 października. Od 2 października do 6 października studentów obowiązuje spotkanie organizacyjne. Terminy i godziny spotkań organizacyjnych zostaną wkrótce umieszczone na stronie SWF. Prosimy o wybranie dowolnej godziny w terminach, kiedy prowadzący spotkań są dyspozycyjni.

Spotkania organizacyjne: Read more »

W sprawie punktów ECTS za zajęcia wychowania fizycznego

Od semestru letniego 2016/2017 zajęciom wychowania fizycznego, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku, nie przypisuje się punktów ECTS.

Rejestracja na zajęcia wf w semestrze zimowym 2017/2018

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego rozpocznie się w dniu 22 września (18:00)  do dnia 14 października (22:00) po zalogowaniu studenta w USOSweb

Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć na semestr zimowy 2017/2018 - link Read more »

Opłaty za powtarzanie zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 Read more »

Dyżur Kierownika SWF

Dyżur Kierownika Studium Wychowania Fizycznego mgra Artura Koniora będzie się odbywać w poniedziałki w godz. 9.00-10.00 i w środy w godz. 8.00-8.45. Uwaga!!! Terminy w/w dyżurów obowiązują od października.

Subskrybuje zawartość