Rejestracja na zajęcia wf - semestr zimowy 2019/2020

Studium Wychowania Fizycznego informuje, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 21 września 2019 roku o godz. 18.00 i potrwa do dnia 6 października do godz. 21:00.

Przypominamy, że obowiązkiem studenta jest zapisanie się na zajęcia w USOSweb. Rejestrując się na zajęcia w systemie USOSweb, student jednocześnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem SWF (Uchwała Nr 52/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r.) oraz Zasadami zaliczania przedmiotu

Zajęcia na obiektach sportowych rozpoczynają się 1 października.

Plan zajęć jest dostępny w zakładce <<DLA STUDENTÓW>> lub TUTAJ