Plan zajęć semestr zimowy 2019/2020

Plan zajęć wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych (studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie) w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Informujemy, że do grup zajęciowych o nazwie "Historia Kultury Fizycznej" rejestrują się Studenci, mający zaświadczenie lekarskie na semestr lub zaświadczenie lekarskie na cały rok akademicki 2019/2020. Kopię zaświadczenia lekarskiego należy złożyć w Studium Wychowania Fizycznego, oryginał do wglądu.

Na zajęciach o nazwie Wspinaczka obowiązuje limit - 14 osób.

Studenci powtarzający zajęcia wychowania fizycznego w sprawie udostępnienia rejestracji na zajęcia powinni kontaktować się z sekretariatem Studium Wychowania Fizycznego.