Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z §4 pkt. 9 w Zarządzeniu Nr 29/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie do pobrania tutaj

Informujemy, że wszelkie formalności związazne z warunkiem załatwia się w macierzystym Dziekanacie studenta.