Plan zajęć - semestr zimowy 2017/2018

Plan zajęć wychowania fizycznego obowiązujący w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 - pobierz

UWAGA!!! Podanie o przeniesienie osiągnięć, uznanie zajęć wychowania fizycznego student składa w swoim dziekanacie. W tym przypadku student nie rejestruje się na zajęcia.

Studenci posiadający znaczne osiągnięcia sportowe składają w systemie USOS podanie do Studium Wychowania Fizycznego z zaznaczeniem dyscypliny sportowej oraz roku uzyskania sportowych osiągnięć. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia student składa w Sekretariacie SWF w nieprzekraczalnym terminie do końca października. W tym przypadku student nie rejestruje się na zajęcia.

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach