Plan zajęć - studia I stopnia

Plan zajęć wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych - pobierz (plan po aktualizacji)

W systemie USOS będzie dostępna dodatkowa grupa - Obóz narciarski (2 grupy). Jej uruchomienie zależy od liczby chętnych. Informujemy, że koszt wyjazdu około 1000 zł oraz planowany wyjazd 30 stycznia - 5 lutego 2016 (1 grupa).

Obóz narciarski 2 grupa: Planowany wyjazd: 6 lutego 2016 - 12 luty 2016. Orientacyjny koszt: 1000 zł

Do grupy - zwolnienie dla sportowców (w systemie USOS) - rejestrują się studenci, którzy:

- są członkami Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Uniwersjadowej w danej dyscyplinie
sportowej, objętymi programem szkolenia centralnego (zaświadczenie),
- są medalistami zawodów sportowych szczebla centralnego za rok ubiegły lub bieżący
(zaświadczenie),
- członkami sekcji sportowych AZS UKSW Warszawa, (ważna legitymacja członkowska
oraz opłacona składka członkowska za rok bieżący-zaświadczenie),
- członkami Koła Sportowo – Turystycznego UKSW, (aktywny udział w działalności Koła - zaświadczenie),
- uczestnikami obozów sportowo – szkoleniowych organizowanych przez SWF UKSW.

W/w studenci są zobowiązani o złożenie zaświadczeń w Studium Wychowania Fizycznego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych określonych kalendarzem akademickim (odpowiednio dla semestru zimowego i letniego).

Osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rejestrują się odpowiednio na zajęcia oznaczone jako konwersatoria. W terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych osoby zwolnione zobowiązane są o dostarczenie do sekretariatu SWF dokumentacji uprawniającej do uczestniczenia w konwersatoriach.

Zajęcia na obiektach sportowych rozpoczynają się od dnia 8 października, zajęcia w terenie rozpoczynają się od 8 października. Lokalizacje:

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalne, ul. Szegedyńska 9a

Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2


Wyświetl większą mapę

Pływalnia. Adres Zespół Szkół Samochodowych Licealnych Nr 2, al. Jana Pawła II 69

Miejsce zbiórki studentów zapisanych na zajęcia nordic walking, turystyka kwalifikowana - siłownia zewnętrzna (ul. Pułkowa 60)

 

Miejsce zbiórki - zajęcia rajd (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4):

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach