Opłata za warunek za zajęcia wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za powtarzanie zajęć wychowania fizycznego określone są w par. 4, pkt. 8. Informujemy, że wszelkie formalności dot. warunku załatwia się w macierzystym dziekanacie Studenta. Student przed rejestracją na zajęcia wychowania fizycznego powinien złożyć prośbę do Studium Wychowania Fizycznego o udostępnienie mu rejestracji na zajęcia.

  Pobierz

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach