Plan zajęć - semestr zimowy 2016/17

Plan zajęć wychowania fizycznego dla studentów II roku studiów stacjonarnych (studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie) - pobierz

W dniach 3-6 października 2016 wszystkich studentów obowiązują spotkania organizacyjne (terminy są już dostępne TUTAJ - jedno spotkanie trwa około 30 min.)

!!! Informacja o obozie narciarskim: wstępny termin obozu to 11-17 luty 2017 r.

Do grupy - zwolnienie dla sportowców (w systemie USOS) - rejestrują się studenci, którzy:

- są członkami Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Uniwersjadowej w danej dyscyplinie
sportowej, objętymi programem szkolenia centralnego (zaświadczenie),
- są medalistami zawodów sportowych szczebla centralnego za rok ubiegły lub bieżący
(zaświadczenie),
- członkami sekcji sportowych AZS UKSW Warszawa, (ważna legitymacja członkowska
oraz opłacona składka członkowska za rok bieżący-zaświadczenie),
- członkami Koła Sportowo–Turystycznego UKSW, (aktywny udział w działalności Koła - zaświadczenie),
- uczestnikami obozów sportowo–szkoleniowych organizowanych przez SWF UKSW.

W/w studenci są zobowiązani o złożenie zaświadczeń w Studium Wychowania Fizycznego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych określonych kalendarzem akademickim (odpowiednio dla semestru zimowego i letniego).

Osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rejestrują się odpowiednio na zajęcia oznaczone jako konwersatoria (Socjologia kultury fizycznej lub Metodyka nauczania historii kultury fizycznej). W terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych osoby zwolnione zobowiązane są o dostarczenie do sekretariatu SWF dokumentacji uprawniającej do uczestniczenia w konwersatoriach.

Zajęcia na obiektach sportowych rozpoczynają się od dnia 10 października. W dniach  od 3 październiak do dnia 6 października dla wszystkich studentów II roku organizowane są obowiązkowe spotkania organizacyjne (w najbliższych dniach podamy terminy spotkań).

Lokalizacje obiektów sportowych:

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalne, ul. Szegedyńska 9a

Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2


Wyświetl większą mapę

Miejsce zbiórki studentów zapisanych na zajęcia  nordic walking:

zajęcia Nordic Walking, które odbywają się przed południem, odbywają się w parku Młocińskim (ul. Papirusów) zajęcia Nordic Walking, które odbywają się po południu, odbywają się w lasku Bielańskim (ul. Podleśna), 100 metrów przed ul. Gwiaździstą.

Kliknij w obrazek, żeby powiększyć.

Kliknij w obrazek, żeby powiększyć.

Pływalnia. Adres Zespół Szkół Samochodowych Licealnych Nr 2, al. Jana Pawła II 69

Zajęcia Judo. Szkoła Podstawowa nr 267, ul. Braci Załuskich 1

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach