Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego 2014/15 - I tura

Informujemy, że w dniu 2 września (wtorek) o godzinie 16.30 (po migracji danych) dla studentów II roku studiów stacjonarnych zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia dodane do rejestracji będą się odbywały od 5 września do 29 września łącznie. Informujemy także, że na pozostałe zajęcia, które są przewidziane w planie zajęć Studium Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2014/15, odbędzie się II tura.

Plan zajęć (I tura rejestracji).