Promocja zdrowia - konwersatorium dla osób zwolnionych z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni studenci,

przypominamy, że dla osób, które posiadają długoterminowe zwolnienia lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, organizowane są obowiązkowe zajęcia z zakresu promocji zdrowia. Studenci II roku mają obowiązek zarejestrować się na te zajęcia w USOS.

Terminy zajęć w semestrze zimowym 2013/14:

  1. worek, 8.00-9.30, Wóycickiego 1/3, bud. 14, sala 1422
  2. wtorek, 9.30-11.00, Wóycickiego 1/3, bud. 14,sala 1422
  3. środa, 17.30-19.00, Wóycickiego 1/3, bud. 14, sala 1421
  4. sobota, 11.00-14.00 (przez 2 miesiące - do 7 grudnia), Wóycickiego 1/3, bud. 14
Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach