Archiwum

wrzesień 20th, 2016

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego

Szanowni Państwo,

informujemy, że rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich rozpocznie się 23 września 2016 roku o godz. 19.00 i potrwa do dnia 6 października do godz. 19:00.

Plan zajęć jest dostępny w zakładce <<DLA STUDENTÓW>> lub TUTAJ

wrzesień 16th

Zmiana dyżuru Kierownika SWF

Dyżur Kierownika SWF odbywa się w środy w godz. 8.00-9.00

wrzesień 7th

Dyżur Kierownika SWF

Dyżur Kierownika SWF mgra Artura Koniora odbywa się w środy w godz. 9.00-9.45

sierpień 29th

Opłata za warunek z zajęć wychowania fizycznego

Prosimy zapoznać się z Zarządzeniem 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 Read more »

czerwiec 28th

Zmiana dyżuru Kierownika SWF w okresie letnim

W okresie letnim od dnia 27 czerwca do 30 sierpnia kierownik SWF mgr Artur Konior nie przyjmuje interesantów w Studium Wychowania Fizycznego.

czerwiec 23rd

Zmiana godziny dyżuru mgr Barbary Głasek 5 lipca

W dniu 5 lipca dyżur mgr Barbary Głasek odbędzie się w godz. 10.00-10.45

czerwiec 16th

Dyżur Kierownika SWF

W dniu 17 czerwca dyżur Kierownika SWF mgra Artura Koniora odbywać się będzie w godz. 12.00-13.00

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach