Archiwum - 2014

styczeń 7th

Wpisy do indeksów - rajd

W dniu 10 stycznia (piątek) w godzinach 14.30-15.30 będą udzielane wpisy do indeksów studentom, którzy uczestniczyli w rajdzie (lokalizacja: kampus Wóycickiego 1/3, bud. 4, sala 0417 - parter). Wpisy będą udzielane przez mgra Józefa Boguckiego i mgr Małgorzatę Koperską.

Informujemy, że wpisy do indeksów można także otrzymać podczas dyżuru mgr Barbary Głasek (każdy wtorek, godz. 7.10-8.00).

Copyright © 2013 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach